Skip to content

Istwa yo

Pak ak espas piblik yo, yo pi plis pase pye bwa ak ban yo. Yo se yon paket koleksyon de istwa, toujou nan jan yo fè, te rakonte yo nan foto ak powèm, dosye fosil ak post Enstagram.

Chak moun gen yon istwa pou yo rakonte. Rakonte istwa pa-w la.

Pataje istwa-w